Borang Pendaftaran Pelajar Atas Talian - Sekolah Al-Amin, Kemaman
Maklumat Permohonan
Permohonan Ke Sekolah *
Untuk Kemasukkan Sesi *
Untuk Darjah/Tingkatan *
Sesi Kelas* Sesi Kelas Akan Ditentukan Oleh Pengurusan
Sekolah Terdahulu
Maklumat Pelajar
Nama Pelajar*
Warganegara
No KP/Passport* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
No Surat Beranak
Tempat Lahir* Lain-Lain
Tarikh Lahir*
Jantina/Bangsa/Agama*
Tel. Bimbit* (Penjaga) (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Email (Penjaga) Eg. mel@yahoo.com
Tel. Rumah
Alamat (Baris 1)*
Alamat (Baris 2)
Bandar*
Poskod* Lain-Lain
Penyakit/Alahan

 Lain-Lain (Nyatakan) :  
Untitled Document
Guardian / Maklumat Bapa
Nama*
No KP / Passport*
Hubungan*
Pekerjaan
Gaji* (RM)
Education
Majikan
Alamat
Tel. Bimbit (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah
Tel. Pejabat Faks:
Email Eg. mel@yahoo.com
Maklumat Ibu
Nama*
No KP / Passport*
Hubungan*
Pekerjaan Suri Rumah Tangga (Klik)
Gaji* (RM)
Education
Majikan
Alamat
Tel. Bimbit (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah
Tel. Pejabat Faks :
Email Eg. mel@yahoo.com
Maklumat Keluarga
  Nama Sekolah/IPT/Pekerjaan Tahun Lahir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Untuk Dihubungi Jika Kecemasan (Selain Penjaga)
 Nama*
 Hubungan*
 Tel. Bimbit* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
 Tel. Rumah
 Tel. Pejabat
 Faks
 Email Eg. mel@yahoo.com
Others Information
How do you know about us
Untitled Document
Maklumat Akademik
1. Maklumat Peperiksaan UPSR
(Sila tandakan subjek yang berkenaan sahaja)
NAMA SEKOLAH
TAHUN PEPERIKSAAN
- BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN
- BAHASA MALAYSIA PENULISAN
- BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN
- BAHASA INGGERIS PENULISAN
- SAINS
- MATEMATIK
2. Maklumat Peperiksaan SPPIM
(Sila tandakan subjek yang berkenaan sahaja)
NAMA SEKOLAH
TAHUN PEPERIKSAAN
- AKHLAK
- AKIDAH
- AL-QURAN
- AL-QURAN HAFAZAN
- BAHASA ARAB
- BAHASA ARAB LISAN
- FEKAH
- SIRAH
- TKRS (MUSLEH)
- TKRS (MUSLEH) DAYA KETAHANAN
- TKRS (MUSLEH) DISIPLIN
- TKRS (MUSLEH) KEMAHIRAN SOSIAL
- TKRS (MUSLEH) KEPIMPINAN
3. Maklumat Peperiksaan PT3
(Sila tandakan subjek yang berkenaan sahaja)
NAMA SEKOLAH
TAHUN PEPERIKSAAN
- BAHASA MELAYU UJIAN BERTULIS
- BAHASA MELAYU UJIAN LISAN
- BAHASA INGGERIS UJIAN BERTULIS
- BAHASA INGGERIS UJIAN LISAN
- SEJARAH
- GEOGRAFI
- MATEMATIK
- SAINS
- KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
- BAHASA ARAB
- PENDIDIKAN ISLAM
4. Peperiksaan Lain-Lain(Cth: SMA, PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN)
Nama Sekolah
Tahun
Nama Peperiksaan
  Mata Pelajaran Gred/Keputusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. MAKLUMAT KOKURIKULUM
  Sukan/Kelab/Persatuan Jawatan Tahap Sekolah/Daerah/Negeri/Negara
1
2
3
4
5

 Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Pihak Sekolah Al-Amin, Kemaman berhak menolak permohonan ini atau, dan membatalkan tawaran tanpa sebarang notis.