BORANG PENDAFTARAN PELAJAR ATAS TALIAN - ALHIDAYAH PERAK : IKRAM-MUSLEH ISLAMIC SCHOOL
MAKLUMAT PERMOHONAN
Permohonan Ke Sekolah *
Untuk Kemasukkan Sesi *
Untuk Darjah/Tingkatan *
Sesi Kelas* Sesi Kelas Akan Ditentukan Oleh Pengurusan
Perlukan Asrama?
Sekolah Terdahulu
MAKLUMAT PELAJAR
Nama Pelajar*
Warganegara
No KP/Passport* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
No Surat Beranak
Tempat Lahir* Lain-Lain
Tarikh Lahir*
Jantina/Bangsa/Agama*
Tel. Bimbit* (Penjaga) (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Email (Penjaga) Eg. mel@yahoo.com
Tel. Rumah
Alamat (Baris 1)*
Alamat (Baris 2)
Bandar*
Poskod* Lain-Lain
Penyakit/Alahan

 Lain-Lain (Nyatakan) :  
Untitled Document
PENJAGA / MAKLUMAT BAPA
Nama*
No KP / Passport*
Hubungan*
Pekerjaan
Gaji* (RM)
Pendidikan
Majikan
Alamat
Tel. Bimbit (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah
Tel. Pejabat Faks:
Email* Eg. mel@yahoo.com
MAKLUMAT IBU
Nama*
No KP / Passport*
Hubungan*
Pekerjaan Suri Rumah Tangga (Klik)
Gaji* (RM)
Pendidikan
Majikan
Alamat
Tel. Bimbit (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah
Tel. Pejabat Faks :
Email* Eg. mel@yahoo.com
MAKLUMAT KELUARGA
  Nama Sekolah/IPT/Pekerjaan Tahun Lahir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
UNTUK DIHUBUNGI JIKA KECEMASAN (SELAIN PENJAGA)
 Nama*
 Hubungan*
 Tel. Bimbit* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
 Tel. Rumah
 Tel. Pejabat
 Faks
 Email Eg. mel@yahoo.com
Maklumat Lain
Daripada mana tuan/puan mendapat maklumat berkenaan sekolah kami?

Pihak pengurusan sekolah berhak untuk menolak pengambilan pelajar tersebut jika perlu. Jika berlaku sebarang kecemasan, pihak sekolah dibenarkan untuk mendapatkan rawatan perubatan daripada pakar perubatan yang berkelayakan atau hospital yang berdekatan untuk pelajar berkenaan. Pihak sekolah dan kakitangan tidak akan bertanggungjawab dalam sebarang rawatan perubatan yang diberikan kepada pelajar atau caj perubatan yang dikenakan. Jika maklumat ini tidak dimaklumkan kepada pengurusan sekolah sebelum pengambilan pelajar, pihak pengurusan PUSAT PENDIDIKAN ALHIDAYAH PERAK berhak untuk membatalkan penerimaan pelajar tersebut sebagai pelajar PUSAT PENDIDIKAN ALHIDAYAH PERAK. Pihak Sekolah juga berhak untuk memberhentikan pelajar yang tidak mengikut peraturan dan disiplin PUSAT PENDIDIKAN ALHIDAYAH PERAK berdasarkan cadangan oleh Pengetua Sekolah dan Guru Disiplin. Sekiranya maklumat yang diisi tidak lengkap atau tidak benar, maka pihak PUSAT PENDIDIKAN ALHIDAYAH PERAK berhak membatalkan permohonan ni serta merta tanpa sebarang makluman.
 

Akuan Pendaftaran & Penerimaan

Saya, Bapa / Ibu / Penjaga kepada pelajar di atas, mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami isi kandungan halaman tersebut. Saya akan mematuhi syarat-syarat yang dikenakan. Saya, dengan ini memahami dan bersetuju bahawa segala maklumat yang diberikan adalah betul. PUSAT PENDIDIKAN ALHIDAYAH PERAK mempunyai hak untuk menolak permohonan tersebut tanpa sebarang notis.