Borang Pendaftaran Pelajar Atas Talian - SM IMTIAZ ULUL ALBAB MELAKA
Maklumat Permohonan
Permohonan Ke Sekolah *
Untuk Kemasukkan Sesi *
Untuk Tingkatan *
Sesi Kelas* Sesi Kelas Akan Ditentukan Oleh Pengurusan
Sekolah Terdahulu
Maklumat Pelajar
Nama Pelajar*
Warganegara
No KP/Passport* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
No Surat Beranak
Tempat Lahir* Lain-Lain
Tarikh Lahir*
Jantina/Bangsa/Agama*
Tel. Bimbit* (Penjaga) (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Email (Penjaga) Eg. mel@yahoo.com
Tel. Rumah
Alamat (Baris 1)*
Alamat (Baris 2)
Bandar*
Poskod* Lain-Lain
Penyakit/Alahan

 Lain-Lain (Nyatakan) :  
Untitled Document
Guardian / Maklumat Bapa
Nama*
No KP / Passport*
Hubungan*
Pekerjaan
Gaji* (RM)
Education
Majikan
Alamat
Tel. Bimbit (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah
Tel. Pejabat Faks:
Email Eg. mel@yahoo.com
Maklumat Ibu
Nama*
No KP / Passport*
Hubungan*
Pekerjaan Suri Rumah Tangga (Klik)
Gaji* (RM)
Education
Majikan
Alamat
Tel. Bimbit (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah
Tel. Pejabat Faks :
Email Eg. mel@yahoo.com
Maklumat Keluarga
  Nama Sekolah/IPT/Pekerjaan Tahun Lahir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Untuk Dihubungi Jika Kecemasan (Selain Penjaga)
 Nama*
 Hubungan*
 Tel. Bimbit* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
 Tel. Rumah
 Tel. Pejabat
 Faks
 Email Eg. mel@yahoo.com
Others Information
How do you know about us
ASIS
Maklumat Akademik
1. Maklumat Peperiksaan UPSR
PERHATIAN. Syarat Minimum Permohonan 3A 3B Peperiksaan UPSR Sahaja Layak Memohon
Nama Sekolah *
Tahun Peperiksaan *
- BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN
- BAHASA MALAYSIA PENULISAN
- BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN
- SAINS
- MATEMATIK
- BAHASA INGGERIS PENULISAN
MAKLUMAT PEPERIKSAAN PT3
(Sila tandakan subjek yang berkenaan sahaja)
PERHATIAN. Syarat Minimum permohonan 7A PT3 Sahaja Layak Memohon
NAMA SEKOLAH*
TAHUN PEPERIKSAAN*
- MATEMATIK
- SAINS
- BAHASA INGGERIS
- BAHASA ARAB
- BAHASA MELAYU
- BAHASA MELAYU LISAN
- BAHASA INGGERIS LISAN
- SEJARAH
- GEOGRAFI
- PENDIDIKAN ISLAM
- KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
2. Peperiksaan Lain (Jika ada)
Nama Sekolah
Tahun
Nama Peperiksaan
* Penambahan Matapelajaran Dan Gred Peperiksaan Jika Ada
  Mata Pelajaran Gred/Keputusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3. Maklumat Kokurikulum
  Sukan/Kelab/Persatuan Jawatan Tahap Sekolah/Daerah/Negeri/Negara
1
2
3
4
5
4. Penguasaan Al-Quran
Kelancaran Membaca Quran Baik   Sederhana   Lemah
Kemahiran Membaca Jawi Baik   Sederhana   Lemah
Kemahiran Menulis Jawi Baik   Sederhana   Lemah
Telah Khatam Quran Ya   Tidak.
Jika TIDAK, juzuk ke berapakah sekarang?
Pernah Hafaz Quran Ya   Tidak.
Jika YA, Brapa juzukkah yang telah dihafal?

Makluman Pengesahan Butiran Diri    

Adalah saya dengan ini mengesahkan bahawa segala maklumat dan butiran mengenai diri adalah benar, Pihak SM Imtiaz Ulul Albab Melaka berhak untuk membatalkan permohonan ini jika ianya didapati palsu.

Bagi pemohon yang mendaftar untuk kemasukan Tingkatan 1(satu) 2020, sila mengemaskini semula pada borang permohonan anda sebaik sahaja keputusan rasmi UPSR 2019 diumumkan.